Къс протокол от 1-2 ден на месечния цикъл с антагонист

Този стимулационен протокол е подходящ за жени в млада възраст с голям яйчников резерв.

1 ден на МЦ

1 ден на стимулация9:00
Puregon®
21:00
Puregon®

2 ден на стимулация9:00
Puregon®
21:00
Puregon®
3 ден на стимулация9:00
Puregon®
21:00
Puregon®
4 ден на
стимулация
9:00
Puregon®
21:00
Puregon®
5 ден на стимулация9:00
Puregon®
21:00
Puregon®

6 ден на стимулация
УЗД*, LH, Progesteron

9:00
Puregon®

9:00
Orgalutran®

21:00
Puregon®
7 ден на стимулация


9:00
Puregon®

9:00
Orgalutran®

21:00
Puregon®

8 ден на стимулация
УЗД, Е2

9:00
Puregon®

9:00
Orgalutran®

21:00
Puregon®
9 ден на стимулация
УЗД**

9:00
Puregon®

9:00
Orgalutran® 10 ден на стимулация
УЗД, Е2
9:00
Orgalutran®

21:00
Pregnyl
  11 ден


Utrogestan
12 ден9:00
пункция  и аспирация на яйце-
клетки


Utrogestan
 13 ден


Utrogestan

*  Ден 6 фоликуметрия: Наличие на поне 1 фоликул > 12-13 мм
** Ден 9 фоликуметрия: Наличие на поне 3 фоликула >18 мм.

NB!  Риск за преждевременна лутеинизация съществува от 6-ти ден на стимулацията при покачване на LH≥10 IU/ml и серумен прогестерон ≥ 1 ng/ml