Техниката ICSI (видео)
ICSI техника:

1. Сперматозоидът се позиционира на върха на иглата.
2. Иглата със сперматозоида се въвежда в яйцеклетката.
3. Всмуква се цитоплазма с цел преодоляване на мембраната на яйцеклетката (оволема).
4. Сперматозоидът заедно с цитоплазмата в иглата се инжектират в яйцеклетката.
5. Сперматозоидът остава в яйцеклетката, а иглата внимателно се изважда.
6. Яйцеклетката се освобождава от държащата я пипета.