Сперматозоиди

templates/beez/images/arrow.gif Kапацитирани сперматозоиди

 images/gameti/gameti01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Нормозооспермия

 images/gameti/normozoospermia.gif

 templates/beez/images/arrow.gif Олигоастенозооспермия

 images/gameti/oligoastenozoorspermia.gif

   

TESE (Testicular Sperm Extraction)

Безплодието в резултат на обструктивна азооспермия може успешно да се лекува чрез извличане на сперматозоиди от биопсична тестикуларна тъкан, наричано за кратко TESE (Testicular Sperm Extraction) и последващо ICSI. Чрез TESE-ICSI могат успешно да се лекуват и някои форми на необструктивна азооспермия.

templates/beez/images/arrow.gif Семиниферен тубул от тестикуларна
биопсия.
images/tese/tese01.gif 
templates/beez/images/arrow.gif Тестбиопсия на тестикуларна тъкан, предхождаща същинската биопсия. Извършва се преди започване на ICSITESE и цели предварителното доказване на годни за ICSI сперматозоиди. images/tese/tese02.gif
templates/beez/images/arrow.gif Биопсия на тестикуларна тъкан. В центъра на снимката се виждат зрели тестикуларни сперматозоиди. images/tese/tese03.gif
  images/tese/tese04.gif