Яйцеклетки

templates/beez/images/arrow.gif Зряла яйцеклетка в стадий MII (метафаза II). Морфологичният белег на този стадий е наличието на полярно телце (PB) в перивителинното пространство. Само яйцеклетки достигнали този стадий са годни за оплождане (инжектиране) images/gameti/gameti04.gif
templates/beez/images/arrow.gif Незряла яйцеклетка в стадий GV-герминален везикул т.е ядрото на яйцеклетката на фона на тъмна, зърниста цитоплазма images/gameti/gameti02.gif
templates/beez/images/arrow.gif Незряла яйцеклетка в метафаза I (МI). това е фазата, чрез която яйцеклетката в стадий GV преминава в зряла яйцеклетка MII (метафаза II). MI яйцеклетката се характеризира с това, че не се визуализира както ядро, така и полярно телце (PB) images/gameti/gameti03.gif