Първи ден от ембрионалното развитие

Образуване на зигота (оплодена яйцеклетка)

При нормално протекло оплождане в центъра на цитоплазмата ясно се визуализрат два пронуклеуса, от които единият е мъжки (ядрото на сперматозоида), а другият е женски (ядрото на яйцеклетката), както и две полярни телца в перивителинното пространство.

templates/beez/images/arrow.gif Нормално оплодена яйцеклетка (зигота) 

В центъра на цитоплазмата се визуализират 2 пронуклеуса (2PN) с нуклеоли (малките черни точици) в тях. В перивиделинното пространство са разположени двете полярни телца (2PB). Нормално оплодената яйцеклетка се характеризира с 2PN и 2PB. Всяка друга комбинация се приема за абнормно оплождане.
 

images/day1/day1_01.gif 

templates/beez/images/arrow.gif 3PN+1PB - ICSI ембрион

В този случай третият PN е в резултат от задържане на второто полярно телце.

images/day1/day1_02.gif 

templates/beez/images/arrow.gif 3PN - IVF ембрион

В случаите на 3 PN + 2 PB - IVF ембрион третият пронуклеус е от втори проникнал в яйцеклетката сперматозоид. Тези ембриони са триплоидни.

images/day1/day1_03.gif 

templates/beez/images/arrow.gif 1PN + 2 PB - ICSI ембрион

images/day1/day1_04.gif