Втори ден от ембрионалното развитие

Стадий на делене и формиране на бластомери (клетките на същинския ембрион)

Първото митотично делене на зиготата е меридианно и води до образуване на два бластомера. Следващото делене на получените два бластомера е относително асинхронно и води до образуване на четири бластомера разположени под формата на кръст.

templates/beez/images/arrow.gif Ембрион в стадий два бластомера на втори ден след инсеминация

 images/day2_4/day2_01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Четириклетъчен ембрион на втори ден след инсеминация. Бластомерите са с еднакви размери и липсват ацелуларни фрагменти в делителната кухина.

 images/day2_4/day2_02.gif

templates/beez/images/arrow.gif Ембриони на втори ден

 images/day2_4/day2_03.gif