Пети ден от ембрионалното развитие

Стадий бластоцист

В периода 5-7 ден се формира бластоциста, която се състои от два вида клетки:

templates/beez/images/arrow.gif Вътрешна клетъчна маса (ICM), от която се развива ембриобласта, т. е. същинския ембрион;
templates/beez/images/arrow.gif Трофоектодермални клетки тапициращи бластоцистната кухина и образуващи течност. От тези клетки се образуват екстраембрионалните структури на бременността: плацента, пъпна връв и околоплодни мембрани.

Трансферът на бластоциста улеснява селекцията на ембрионите с висок имплантационен потенциал, намалявайки необходимостта от трансфер на няколко ембриона, което от своя страна намалява риска от многоплодна бременност.

Бластоцистите се класифицират по тяхната морфология:

templates/beez/images/arrow.gif Ранна бластоциста – има малка бластоцистна кухина, заемаща под 50% от ембриона;
templates/beez/images/arrow.gif Разрастваща се бластоциста, която има голяма бластоцистна кухина с добре оформени трофектодерм и вътрешна клетъчна маса;
templates/beez/images/arrow.gif Напълно разрастнала се бластоциста. Обемът на бластоцистната кухина е нараснал значително (250-280 микрометра) и zona pellucida е силно изтъняла.

Последният важен процес преди имплантацията е излюпването на ембриона (hatching) – излизане на бластоциста от zona pellucida, което става на 5-7 ден от инсеминацията.

templates/beez/images/arrow.gif Експандиращ бластоцист на пети ден след инсеминация. Zona pellucida е силно изтънена и разкъсана от група трофоектодермални клетки. Визуализира се група клетки наречена вътрешна клетъчна маса (ICM), която представлява същинския ембрион (ембриобласт).

 

images/day5_7/day5_01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Две бластоцисти в процес на излюпване на пети ден след инсеминация. Левият бластоцист е наполовина извън zona pellucida.

images/day5_7/day5_02.gif

templates/beez/images/arrow.gif Ембриони на пети ден

images/day5_7/day5_03.gif 

templates/beez/images/arrow.gif Ембриони на пети ден

images/day5_7/day5_04.gif 

  images/day5_7/day5_2009_1.gif
  images/day5_7/day5_2009_2.gif