Трети ден от ембрионалното развитие

Стадий на делене и формиране на бластомери (клетките на същинския ембрион)

На трети ден броят на бластомерите варира от пет до десет, а на четвърти ден поради увеличена контактна повърхност между бластомерите, границите им се заличават.

templates/beez/images/arrow.gif Перфектен десетклетъчен ембрион на трети ден след инсеминация.

images/day2_4/day3_01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Ембриони на трети ден.

images/day2_4/day3_02.gif

templates/beez/images/arrow.gif Ембриони на трети ден.

images/day2_4/day3_03.gif