Четвърти ден от ембрионалното развитие

Стадий морула

На четвърти ден поради увеличена контактна повърхност между бластомерите, границите им се заличават. Това е стадият морула, който е предвестник на образуването на бластоцистна кухина.

templates/beez/images/arrow.gif Нормална морула на четвърти ден след инсеминация. Границите между бластомерите са заличени и трофоектодермалните клетки са оформени като периферни, плоски клетки.

images/day2_4/day4_01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Ембриони на четвърти ден.

images/day2_4/day4_02.gif