Асистирано излюпване на ембрион (аssisted hatching)

Тази процедура цели да улесни и гарантира излюпването на ембриона, чрез разкъсване на zona pellucida, посредством физични и химични методи. Асистираното излюпване е с противоречива стойност в кличничната ембриология. Все пак се счита, че е показана при пациентки над 40 годишна възраст и при наличие на няколко несполучливи IVF процедури.

templates/beez/images/arrow.gif Асистирано излюпване (аssisted hatching) на ембрион с лошо качество.

images/day5_7/as_hatch_01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Асистирано излюпване (аssisted hatching).

images/day5_7/as_hatch_02.gif