Техниката ICSI (видео)
ICSI техника:

1. Сперматозоидът се позиционира на върха на иглата.
2. Иглата със сперматозоида се въвежда в яйцеклетката.
3. Всмуква се цитоплазма с цел преодоляване на мембраната на яйцеклетката (оволема).
4. Сперматозоидът заедно с цитоплазмата в иглата се инжектират в яйцеклетката.
5. Сперматозоидът остава в яйцеклетката, а иглата внимателно се изважда.
6. Яйцеклетката се освобождава от държащата я пипета.
   

Ин витро оплождане по метода ИКСИ

ICSI (Intracytoplasmic sperm injection) представлява инжектиране на един сперматозоид директно в цитоплазмата на яйцеклетката, преминавайки с микроинжекционна пипета през zona pellucida и оволемата.
Тази техника на асистирана репродукция е насочена към лечение на мъжки стерилитет в резултат на увредена тестикуларна функция или обструкция на семепроводите, водещи до тежка олиго-астено-тератоспермия или дори до азооспермия.
Безплодието в резултат на обструктивна и някои форми на необструктивна азооспермия може успешно да се лекува и чрез извличане на сперматозоиди от биопсична тестикуларна тъкан, наричано за кратко TESE (Testicular Sperm Extraction) и последващо ICSI.

templates/beez/images/arrow.gif ICSI (Intracytoplasmic sperm injection)

ICSI процедура.

images/ivf_icsi/icsi_00.gif

templates/beez/images/arrow.gif Позиции на иглите и яйцеклетката преди въвеждане на иглата в яйцеклетката. На върха на иглата се вижда сперматозоида.

images/ivf_icsi/icsi_01.gif

templates/beez/images/arrow.gif Въвеждане на ICSI иглата в яйеклетката.

images/ivf_icsi/icsi_02.gif

templates/beez/images/arrow.gif Аспирация на оволемата до рязко потичане на цитозол в ICSI иглата, което е белег за руптура на оволемата. Следва внимателно инжектиране на сперматозоида в цитоплазмата.images/ivf_icsi/icsi_03.gif
templates/beez/images/arrow.gif Изваждане на ICSI иглата от яйцеклетката след инжектирането на сперматозоида.images/ivf_icsi/icsi_04.gif
templates/beez/images/arrow.gif Сперматозоид в средата на цитоплазмата, непосредствено след неговото инжектиране.images/ivf_icsi/icsi_05.gif